י.ח דמרי – קשרי משקיעים

שאלות ותשובות שאלות ותשובות

יש ליצור קשר עם ברוקר מורשה, מניית י.ח. דמרי נסחרת בבורסה לניירות ערך.

רחוב ירושלים 1, נתיבות

דמרי, נסחרת בבורסת תל אביב

ניתן למצוא את המידע בקישור הבא:
הבורסה לניירות ערך

ניתן למצוא את המידע בקישור הבא:
הבורסה לניירות ערך